CalcuMapp

De app voor het automatiseren van basale rekenkennis

Een opvallend kenmerk van veel rekenproblemen is dat de basale rekenkennis niet of zeer moeizaam geautomatiseerd raakt. In de definitie van dyscalculie neemt dit automatiseringsprobleem een centrale plaats in. 

De enige manier om dit probleem aan te pakken, is het geleidelijk verbeteren van de kwaliteit van de rekenkennis. Het doel is om tot een zo volledig mogelijke automatisering te komen.

Het opbouwen van geautomatiseerde rekenkennis vraagt om effectief gebleken instructieprincipes.* CalcuMapp is ontwikkeld op basis van deze principes, ontleend aan de actuele beschikbare wetenschappelijke kennis.

CalcuMapp is leeftijd- en methodeonafhankelijk en breed toepasbaar.        

Belangrijke links

Via deze link komt u op een webpagina met meer informatie over het boek Berekend! Van
rekenprobleem tot dyscalculie (Ruijssenaars & Ruijssenaars-Elshoff, 2021). U vindt er ook links naar video’s met interviews en uitleg over het boek.

Gompel&Svacina (Antwerpen/Den Bosch) is de uitgever van Berekend! Van rekenprobleem tot dyscalculie. Bij het boek hoort een groot aantal te downloaden pagina’s voor het afnemen van het Verklarend Procesonderzoek Rekenen en het toepassen van de Methodiek Berekend!

Youtube kanaal: Rekenproblemen en dyscalculie

Op dit Youtube kanaal vindt u ook de video’s met interviews en uitleg. Naar aanleiding van vragen en reacties worden nieuwe video’s geplaatst.

* De instructieprincipes sluiten aan bij de Methodiek Berekend!  Zie ook: www.rekenproblemen-en-dyscalculie.com